Logo
Locale switcher
Deep fashion

DEEP FASHION là từ ghép của DEEP TECH và FASHION.

Công ty TNHH Deep Fashion ứng dụng công nghệ sâu như trí tuệ nhân tạo, LLM, AR và VR vào ngành thời trang. Cơ hội tham gia và đền bù công bằng được cung cấp cho tất cả các nhà sản xuất, người bán, người tiêu dùng và người nổi tiếng thời trang. Tầm nhìn của công ty là đổi mới toàn bộ ngành thời trang bằng cách xây dựng một hệ sinh thái kinh tế thời trang mới.

Đại diện
Lee Jeongmin / Myeongjin Choi
Tên công ty
Công ty TNHH Deep Fashion / (Công ty con) Showniq Việt Nam
Trụ sở
Hàn Quốc: 4 Nonhyeon-ro 75-gil, Gangnam-gu, Seoul (Yeoksam-dong)
Việt Nam: 384 HOÀNG DIỆU QUẬN 4 TP.HCM
Số lượng nhân viên
4 người tại trụ sở Hàn Quốc / 13 người tại chi nhánh Việt Nam
Vốn điều lệ
Công ty TNHH Deep Fashion: 170 triệu KRW / Công ty TNHH Showniq Việt Nam: 500 triệu đồng
Ngày thành lập
Công ty TNHH Deep Fashion Tháng 4 năm 2023 / Công ty TNHH Showniq Việt Nam Tháng 11 năm 2022