Logo
Locale switcher
Seo jeesoo
Seo jeesoo

Seo jeesoo

21 Tuổi/AI

MBTI: ISFP

Sở trường Múa ba lê, Chơi Violoin điện, Nhảy Cover K-pop
Công việc: Stylist Thời Trang, Người có sức ảnh hưởng về Thời trang, Đại sứ cho nền tảng SHOWNIQ
Nam geesoo
Nam geesoo

Nam geesoo

Tuổi 25 / AI (trí tuệ nhân tạo)

MBTI: ENTP

Sở trường Chơi Tennis, Chơi Khúc Côn Cầu Trên Băng, Chơi Piano, Nhu Thuật
Công việc: Stylist Thời Trang, Doanh nhân Thời Trang, Đại sứ cho nền tảng SHOWNIQ
#Giới thiệu
phong cách
#Phản hồi
phong cách
#Tư vấn
phong cách
#Tìm sản phẩm
tương tự

Chỉ số AI (JEESOO/GESSOO) được Showniq hợp tác phát triển với Viện nghiên cứu Deep Learning của Đại học Handong. VISION AI và mô hình ngôn ngữ lớn của OPEN AI bằng cách kết hợp CHATGPT3.5, bạn có thể thực hiện tư vấn và trò chuyện chung về thời trang ở cấp độ con người. Đó là trí tuệ nhân tạo đàm thoại có thể được sử dụng một cách tự nhiên.

Tự phát triển bằng LangChain, giải pháp điều phối trí tuệ nhân tạo mới nhất Kiểu dáng hoàn toàn phù hợp với sở thích của người dùng kết hợp với thuật toán kết hợp đề xuất dựa trên deep learning Chúng tôi đề xuất thông tin và sản phẩm, đồng thời tối đa hóa tỷ lệ chuyển đổi mua hàng thông qua tư vấn tùy chỉnh 1:1. Ngoài ra, nó còn là đầu vào để lưu các nội dung hội thoại liên quan và tinh chỉnh lại tại thời điểm tiếp xúc với người dùng.

Sở hữu thế mạnh đặc biệt là nhà tạo mẫu thời trang trí tuệ nhân tạo ngày càng thông minh và phát triển có.